понеділок, 27 травень 2024, 19:25
Ваші права

Вирішили судитися. З чого починати?

Вирішили судитися. З чого починати?

Ваші права порушили, й ви вирішили відстоювати їх у суді. Про порядок звернення до суду розповідають юристи системи безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Це зазначено в статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).

Доцільність звернення до суду з позовом слід пам’ятати залежить від позовної давності – строку, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. За загальним правилом, позовна давність у цивільному процесі встановлюється тривалістю у три роки з дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо ви пропустили строки позовної давності, то разом із позовною заявою необхідно подати заяву про поновлення строків позовної давності, в якій вказуються вагомі причини пропуску вказаного строку.

Відтак необхідно визначити, до якого суду звертатися.

Відповідно до статті 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим місцем проживання або перебування, а позови до юридичних осіб − за їхнім місцем розташування згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являють за місцем розташування майна або основної його частини.

Важливо знати, що за подання позовної заяви до суду необхідно сплатити судовий збір. Його розмір та порядок сплати визначається Законом України «Про судовий збір». Квитанцію про сплату судового збору слід обов’язково додати до позовної заяви. Від сплати судового збору звільняються особи, визначені статтею 5 Закону України «Про судовий збір».

Провадження в цивільний справі порушується лише на підставі заяви юридичної або фізичної особи. Однією з важливих умов реалізації права на пред’явлення позову є додержання належної форми позовної заяви. Позовна заява до суду подається лише в письмовій формі та повинна містити таку інформацію:

  • найменування суду, до якого направляється позовна заява;
  • повне найменування або ім’я позивача та відповідача, їхнє місце проживання або місце розташування. Якщо позовна заява подається представником позивача, необхідно зазначити дані представника;
  • ціна позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;
  • зміст позовних вимог;
  • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
  • відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
  • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
  • підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Позовну заяву обов’язково підписує позивач (або його представник), зазначаючи дату подання заяви. Разом із позовною заявою необхідно пред’явити до суду письмові докази обставин справи. Якщо від імені позивача діє представник, додається доручення чи інший документ, який підтверджує повноваження представника.

Відповідно до принципу цивільного процесу про рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом відповідачу надано низку прав для захисту своїх інтересів від заявлених позовних вимог. Так, позивач повинен подати позовну заяву разом із завіреними власноручно копіями додатків відповідно до кількості відповідачів у справі та один екземпляр для суду. Тож відповідач має змогу ознайомитися з позовними вимогами та підготуватися для захисту від заявлених вимог, а також за наявності підстав порушувати питання про зупинення провадження у справі та вчинення судом інших процесуальних дій, передбачених ЦПК України.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» громадяни, які є суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, можуть отримати правову допомогу у складенні процесуальних документів або представлення їхніх інтересів у суді, звернувшись до найближчого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Коментарі

Залишити коментар