понеділок, 15 липень 2024, 11:16
Надзвичайні події

У Шепетівці на жінку обвалився бетонний навіс

У Шепетівці на жінку обвалився бетонний навіс

Ці­єї но­чі, 21 січ­ня, у міс­ті Ше­пе­тів­ці близь­ко 01:25 ста­ла­ся тра­гіч­на по­дія — на мо­ло­ду жін­ку об­ва­лив­ся да­шок над пер­шим під’їз­дом ба­га­то­по­вер­хівки на ву­ли­ці Ге­ро­їв Не­бес­ної Сот­ні, 26.

Як передає видання «День за днем» за вка­за­ною ад­ре­сою при­їж­джа­ли і швид­ка до­по­мо­га, і по­лі­ція. Та від от­ри­ма­них травм жін­ка за­ги­ну­ла на міс­ці. Їй бу­ло 32 ро­ки.

Хо­ча у по­лі­ції під­твер­ди­ли цей ви­па­док, але жод­них об­ста­вин по­ки що не роз­го­ло­шу­ють, не на­зи­ва­ють і при­чи­ни, чо­му так ста­ло­ся.

«За цим фак­том про­во­дить­ся пе­ре­вір­ка», — заз­на­чи­ли у Ше­пе­тівсь­ко­му від­ді­лен­ні по­лі­ції.

 

Коментарі

Залишити коментар