вівторок, 23 липень 2024, 09:05
Новини

Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності

1.  Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення

У даному робочому проекті розглядається об’єм робіт для об’єкту «Реконструкція ПЛ 750 кВ ХАЕС- Жешув з переводом на напругу 400 кВ із реконструкцією ВРП 750 кВ «ХАЕС» та встановленням АТ 750/400 кВ. Хмельницька, Рівненська та Львівська області» (інв. № 01360З)».

Проектований об’єкт в адміністративному відношенні знаходиться в Хмельницькій області Шепетівського району, на півночі Хмельницької області поблизу міста Нетішин, безпосередньо на території Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) по вул. Енергетиків,20.

Рельєф ділянки сформований на попередніх етапах будівництва.

Проектом передбачається встановлення на вільній від забудови території ВРП 750 кВ ПС «ХАЕС» три однофазних автотрансформатора АОДЦТН-417000/750/400 кВ з приєднанням його в точку приєднання ПЛ 750 кВ Жешув. Для приєднання ПЛ передбачається встановлення наступного обладнання 400 кВ:

 вимикач 400 кВ;

 лінійний роз’єднувач 400 кВ;

 лінійний ТС 400 кВ;

 2-а комплекти лінійних ТН 400 кВ для РЗА та обліку окремо;

 ОПН 400 кВ та 750 кВ для захисту ПЛ та АТ.

Передача сигналів РЗА та ПА передбачається з використанням обладнання ВЧ – зв’язку.

На ПС, відповідно до технічного завдання і наданої Замовником інформації, встановлюється РУ 15,75 кВ зі спорудженням нової будівлі розподільчого пристрою (БРП) та нових струмообмежуючих реакторів 15,75 кВ.

Будівля БРП постачається комплектно із:

 КРУ 15,75 кВ;

 ТВП 15,75/0,4 кВ

 ЩВП;

 ШОС;

 шафи релейного захисту, автоматики, сигналізації, обліку та АСЗІ.

Внутрішні електричні мережі, опалення, вентиляція, сигналізація БРП передбачаються заводом виробником.

Реконструкція підстанції відповідно до завдання на проектування передбачається в межах існуючої огорожі без додаткового відведення землі.

Прокладка силових та контрольних кабелів по території ПС виконана в кабельних лотках та в траншеї.

Усе нове елегазове обладнання обладнане системою моніторингу тиску (густини) елегазу з двоступеневою попереджувальною/аварійною сигналізацією з виведенням сигналізації на панелі управління та ЦС.

Для зменшення струмів К.З. на шинах РУ 15,75 кВ встановлюються однофазні струмообмежуючі реактори 15,75 кВ типу РТОС-15,75-200-1,4 УХЛ1. Реактори встановлюються на конструкції відкрито неподалік приміщення БРП.

Для приєднання струмообмежуючих реакторів 15,75 кВ до БРП проектом передбачено прокладання кабельних ліній по території ПС з монтажем кінцевих кабельних муфт біля реакторів.

Приєднанням струмообмежуючих реакторів 15,75 кВ до вводів 15,75 кВ АТ-1 виконано сталеалюмінієвим проводом марки 2хАС 700/86.

Гнучке ошинування на стороні 750 кВ виконати проводом 3хАС 500/27.

Гнучке ошинування на стороні 400 кВ виконати проводом 3хАС 500/27.

Для основного живлення навантажень 380/220 власних потреб (ВП) підстанції встановлюється один трансформатор власних потреб ТВП-1 типу ТСЗКЛ-400/15,75 У3 потужністю 400 кВА. Для резервного живлення передбачається підключення до ЩВП ХАЕС.

В нормальному режимі трансформатор власних потреб ТВП-1 живить споживачів 1 секції шин 0,4 кВ, а ввід від ЩВА ХАЕС живить споживачів 2 секції шин 0,4 кВ. При знеструмленні будь-якої секції 0,4 кВ вона автоматично підключається до суміжної за допомогою АВР 0,4 кВ.

Живлення схем охолодження (ШАОТ) та моторних приводів РПН АТ-1 виконується окремими лініями від ЩВП з резервуванням від іншої секції 0,4 кВ.

Живлення моторних приводів вимикачів, роз’єднувачів і заземлювачів ВРП 4000 кВ передбачається по кільцевій схемі.

Живлення кіл обігріву приводів вимикачів, роз’єднувачів, заземлювачів і шаф зовнішнього встановлення ВРП 400 кВ передбачається по кільцевій схемі.

Захист встановлюваного обладнання на ВРП 400 кВ від прямих ударів блискавки здійснюється за допомогою нових та існуючих блискавковідводів, які розміщені на нових опорах та існуючих порталах.

Зовнішнє освітлення обладнання, що встановлюється, забезпечується встановленням нових прожекторних щогл з блискавковідводами.

Заземлюючий пристрій для обладнання виконується у вигляді сітки зі сталевої смуги січенням 40х4 мм, яка прокладається на глибині 0,8-1,0 м, і вертикальних сталевих стержнів довжиною 5 м, діаметром 18 мм. Заземлення всіх металевих конструкцій, на яких встановлене обладнання, виконується шляхом приєднання заземлювача до заземлюючого пристрою ПС. Опір заземлюючого пристрою підстанції в будь-яку пору року не повинен перевищувати 0,5 Ом, при цьому напруга на заземлюючому пристрої не повинна перевищувати 5000 В.

Для заземлення нового БРП передбачено зовнішній та внутрішній контур заземлення. Зовнішній контур заземлення приєднується до заземлюючого пристрою ПС. Внутрішній контур передбачається заводом-виробником. Внутрішній та зовнішній контури з’єднуються не менше ніж як в 2-х місцях. Всі металеві частини, закладні під обладнання та елементи, що підлягають заземленню (згідно п.п.1.7.77-1.7.79 ПУЕ) приєднати до контуру заземлення.

Від маслоприймачів АТ відведення трансформаторного масла та води пожежогасіння передбачено за допомогою мережі маслостоку.

Мережу запроектовано з чавунних труб з ухилом 0,005. На поворотах та в місцях підключень маслостоків передбачено встановлення ревізійних колодязів зі збірних залізобетонних елементів (серія 3.900.1-14). Для захисту від агресивної дії масла передбачено оброблення внутрішніх бетонних поверхонь колодязів просочуючим компаундом «IZO».

Масло та вода пожежогасіння відводиться з маслоприймача по мережі маслостоків в маслозбірник об’ємом 200 м³. Маслозбірник запроектовано у вигляді заглибленого підземного резервуару. Днище монолітне залізобетонне товщиною 400 мм влаштовується по сульфатостійкому бетонному підготуванню (С8/10) товщиною 100 мм. Стіни товщиною 400 мм з монолітного залізобетону. Армування передбачено просторовими в'язаними каркасами з арматури класу А400С та А240С. Сульфатостійкий бетон стін та днища – С25/30W8F200. Покриття маслозбірника – зі збірних залізобетонних ребристих плит марки 1П3 – 5АІІІвТ (серія 1.442.1-1). Несуча здатність плити – 2750 кг/м², навантаження від ґрунту засипки (h=1,1 м) становить 1800 кг/м². Для захисту від агресивної дії масла передбачено оброблення внутрішніх поверхонь маслозбірника просочуючим компаундом «IZO».

Бічні поверхні залізобетонних конструкцій, що контактують з ґрунтом, покриваються 2-ма шарами бітумної мастики МБ-50.

2.  Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Період реконструкції:

В період проведення реконструкції буде здійснюватися негативний вплив на:

атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин та шум від будівельної техніки, викиди забруднюючих речовин від зварювальних та лакофарбових робіт);

ґрунти (утворення відходів).

Будівельні роботи будуть виконуватись в одну зміну в денний час.

Період експлуатації:

атмосферне повітря (шум від технологічного обладнання та напруженість електромагнітного поля, викиди забруднюючих речовин від елегазового обладнання);

ґрунти (утворення відходів).

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період виконання будівельних робіт не перевищать 1,0 ГДК.

З метою зниження впливу на ґрунти, а також на ґрунтові води від об'єкту при експлуатації забороняється збір та накопичення відходів без встановленої тари та у не відведених місцях. Проектом передбачено улаштування майданчика з твердим покриттям для зберігання відходів.

Вивезенням та утилізацією відходів займаються спеціалізовані організації згідно з укладеними договорами.

4. Перелік залишкових впливів

До залишкових впливів можливо віднести наступні впливи:

відходи життєдіяльності працівників;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від елегазового обладнанння;

шум від технологічного обладнання та напруженість електромагнітного поля.

Залишкові впливи існують без перевищення нормативних показників.

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення

Об’єкт потребує публікацію Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності в ЗМІ.

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності

Для дотримання вимог екологічної безпеки на всіх етапах реконструкції та експлуатації проектованого об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:

виконати всі закладені в проекті природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і виключають нанесення шкоди на компоненти навколишнього середовища;

забезпечувати дотримання правил експлуатації будівель та споруд, техніки безпеки та протипожежних заходів.

З урахуванням вище викладеного можна зробити висновок про можливість реконструкції ПЛ 750 кВ ХАЕС-Жешув з переводом на напругу 400 кВ із реконструкцією ВРП 750 кВ «ХАЕС» та встановленням АТ 750/400 кВ.

Реалізація проектних рішень не спричинить незворотних наслідків навколишнього природнього середовища.

Замовник реконструкції бере на себе відповідальність за наслідки впливу на навколишнє середовище, у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень.

Інженер проектувальник Зотєєва Г.Г.

Коментарі

Залишити коментар